Proje Finansmanı Danışmanlığı

Hizmetlerimiz

Proje Finansmanı Danışmanlığı

shadow

WTC Finans yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kurumları üzerinden yatırım projelerinin finansmanında danışmanlık ve aracılık hizmeti vermektedir. Proje finansmanında finansörler; proje finansmanının geri dönmesine esas olarak söz konusu projenin üreteceği nakit ve kârları dikkate almaktadırlar. Başarılı bir proje finansmanı oluşturulmasında girişimcilere daha az miktarda teminat yükü düşerken, finansörlerde farklı mali araçlarla sağlanan garantiler sayesinde risklerini azaltabilmektedirler.

Proje finansmanı icin sağlanan kredilerin vadeleri 5 ile 10 yıl ödemesiz dönemi ise 1 ile 2 yıl arasında değismektedir. Proje finansmanı kapsamına giren yatırımlar şu şekilde özetlenebilir:

    Sınai yatırımlar
    Ticari gayrimenkul yatırrmları
        Alışveriş merkezi
        Hastane
        Otel
        Lojistik merkezleri
        İş merkezi ve diğer tip ticari gayrimenkuller
    Altyapı yatırımları


Proje Finansmanının Süreci :

    Projenin fizibilite raporunun hazırlanması ve yatırımın yapılabilir olup olmadığının belirlenmesi
    Yatırım için gerekli olan yabancı kaynak ve özsermaye miktarının belirlenmesi
    Yeni yatırım projelerine yatırımcı olarak katılabilecek potansiyel yatırımcıların belirlenmesi ve projenin bu yatırımcılara tanıtımının yapılması
    Proje ile ilgilenen yatırımcılar ile kredi veren kuruluşa temlik edilebilecek uzun vadeli kira kontratının yapılması
    Proje sahibinin kredi veren kuruluşa verebileceği teminatların belirlenmesi ve analizinin yapılması
    Yapılan kira kontratları ve garanti verilecek teminatların belirlenmesi ile birlikte yurtiçi ve yurtdışı kreditörler ile gorüşmelerin yapılması ve proje için en uygun kredinin temin edilmesi
    Proje sahibine kullanılacak kredi için gerekli olan yasal dökümantasyonların hazırlanması için danışmanlık hizmeti verilmesi